Puur on üks kõige suurem ja olulisem osa papagoile vajaminevast varustusest. Puurist saab linnu kodu ja turvaline asupaik. Seega puuri valik peab olema hästi läbimõeldud ja targalt kaalutud otsus. Siinkohal on abiks mõned näited ja soovitused selles raskes küsimuses, mis aitavad kindlama valikuni jõuda.

Kõige esimesena, mida soovin välja tuua, on see, et tihtipeale esimene puurivalik suuremate papagoide puhul vahetatakse üsna varsti välja. Seega esmakordne puuriost ei pruugi kohe alguses alati õnnestuda. Puuri valikul peab lähtuma linnu liigist, materjalist, puuri suurusest ja konstruktsiooni tugevusest. Ei ole vähem oluline ka puuri disain ja välimus. Reeglina inimesed eelistavad odavamat hinda kiirete valikute tegemisel, kuid pikemas perspektiivis odavam hind ei õigusta end, sest määravaks saab puuri kvaliteet. Üsna sageli minnakse seda teed, et ehitatakse puur ise. Isetehtud puuride puhul aga ei mõelda läbi kogu konstruktsioon detailideni välja ja puuri puhastamine muutub tülikaks. Lisaks puit kulub linnu närimise tõttu tohutu kiirusega ja puuri välimus pikemal kasutamisel muutub inetuks, sest väljaheidete ja toortoidu mustus jätab puidule plekid. Samuti on puit soodsaks kasvukeskkonnaks kahjulikele bakteritele. Kasutatav võrk on tavaliselt liiga peenike ja on linnu jalgadele ebamugavalt terav.

Kokkuvõttes teatud aja pärast tekib vajadus uue puuri ehitamiseks, millega kaasneb järjekordne kulutus. Ehituspoes müüdavad võrgud, mida isetehtud puuridele paigaldatakse, ei ole lindudele ohutud, sest enamus müüdavatest võrkudest on tsingitud. Tsingitud metall mõjub toksiliselt, kui selle mikroosakesed satuvad linnu seedeorganitesse. Metallimürgitus on eluohtlik, mis lõpeb tavaliselt linnu surmaga. Võrgu asemel klaasi kasutamine linnu tervise seisukohast ei ole samuti õige valik, sest linnu hingamissüsteem ei talu umbset keskkonda. Paratamatult klaaspuuris tekib kasvuhoone efekt isegi siis, kui on jäetud teatud õhuavad. Õhk ei liigu piisavalt ja on suur oht respiratoorsete infektsioonide tekkeks, millele on linnud äärmiselt vastuvõtlikud. Klaas on silmale ilus, kuid lindudele ebasobiv ainuüksi praktilistel kaalutlustel, sest lind ei saa klaasi pinnal ronida ja see on suur ebamugavus, millega võib kaasneda stress. Ka Lemmikloomade pidamise nõuetes § 20 lg 2  on sätestatud, et papagoil peab olema võimalus liikuda mööda puuri seina. Klaas seda kahjuks ei võimalda. Puuri meisterdamisel tuleks kasutada pulbervärvitud metalli. Reeglina pulbervärvitud pind on kõikidest metallidest kõige ohutum. Absoluutse ohutuse tagab ainult roostevaba teras!

Papagoipuuri valikul tuleb tähelepanu pöörata puuri suurusele, võrevahe laiusele ja ka kujule. Üldise kogemuse põhjal jääb silma, et esimeseks puuriks linnule valitakse liiga väike puur. Suuruse järgi armastatakse öelda, mida suurem puur, seda parem, kuid kui linnud saavad piisavalt toas lennata, ei pea puur just kõige suurem olema. Siiski soovitan valida vähemalt keskmise suurusega puuri ka viirpapagoi jaoks ja kõige väiksemad puurid üldse valikust välja jätta. Puuri suurust saab hinnata sobivaks linnu tiivasirutuse järgi. Kui lind saab puuris olles mõlemat tiiba laiali sirutada puuriseinu puutumata, võib lugeda puuri suurus linnule sobivaks. Lemmikloomade pidamise nõuete § 20 kohaselt Puurilinnu pidamise nõuete järgi on lubatud viirpapagoid pidada puuris, mille lühema külje pikkuseks on vähemalt 40cm ja kõrguseks vähemalt 60cm. Nümfkakaduu pidamiseks peaks olema puuri lühema külje pikkus vähemalt 55cm ja kõrgus 80cm, hallpapagoi pidamiseks peaks puuri lühim külg olema 60cm ja kõrgus 1m, aarade pidamiseks puuri lühim külg peaks olema vähemalt 1m ja kõrgus vähemalt 1,6m. Lühim külg tähendab siinkohal kõige kitsamat külge, milleks on puuri sügavus. Laius ja kõrgus võiksid kindlasti antud seaduse paragrahvi puurimõõtude tabeli numbritest olla pikemad. Olulist rolli mängib kui mitu lindu antud mõõtudega puuris elama hakkavad ja selle võrra tuleb arvestada puuriruumi juurde. Kaubanduses on väga palju puure, mille lühimaks küljeks on ainult 28cm ja kurb on tõdeda, et sellistes puurides hoitakse linde, mis ei sobi isegi viirpapagoidele.

Mitte mingil juhul ärge ostke ümaraid puure! Ümarad puurid on lindudele vastunäidustatud, kuid vaatamata sellele loomatarvete kaubanduses müüakse neid siiski. Ümar puur mõjub linnu nägemisväljale rõhuvalt, sest linnu vaateväljas puurivõred asetsevad ringiratast. Ümaral puuril puuduvad nurgad ja linnu ruumitunnetus ringleva vaatevälja tõttu muutub ebamugavaks. Ümarates puurides elavatel lindudel on sageli täheldatud närvilist sundkäitumist, mis on tingitud rõhuva ruumitunnetuse tõttu. Õige puur peab olema nelinurkne. On olemas ka 5- ja 6-nurkseid puure ning selliste puuride valikul peab nurkade olemasolu olema selgelt eristatav. Värvi poolest ei tohiks puur olla valge, sest valge värv on linnu silmadele liialt ere ja läbi valge võrestiku on linnu silmal halb vaadata, sest valge värv virvendab. Sobivad on tumedad hallid, helehallid toonid ja metallitoonid, kuid mitte valged.

Väiksematele liikidele tuleb muretseda kitsama võrevahega puur, vastasel juhul liiga laia võrevahe vahelt võib väike papagoi välja pugeda. Võre vahe ei ole sobiv, kui linnu pea mahub sellest läbi. Väiksematele lindudele on sobivaks võrevahe laiuseks 1-2cm. Viirpapagoidele on sobiv võrevahe laius 1-1,5cm. Nümfkakaduu jaoks 1cm võrevahe võib jääda liiga kitsaks kui tegemist on väikese puuriga. Tean juhtumit, kui nümfkakaduu tiib murdus seetõttu, et jäi kinni kitsa võre vahele ja ehmatusest rabeledes ei tulnud tiib võrede vahelt välja ning murdus. Kitsad puurid kitsaste võre vahedega on pikkade tiibadega lindude jaoks üheks ohuteguriks. Eriti nümfkakaduudele, sest neile on omased sagedased paanikahood ning tihe tiibadega siputamine. Kui puur on piisavalt suur, siis võrevahe 1cm sobib ka nümfkakaduudele, sest puuriseinad ei asetse liiga lähestikku ja linnul on ruumi eemale liikuda.

Suurtele liikidele muretsege ainult suurtele liikidele mõeldud suur, avar ja vastupidav puur ning paigutage puuri papagoi jalale vastavad õrred. Linnud on oma suuruselt liigiti erinevad ja vajavad oma jalasuurusele sobivaid õrsi. Õrteks kõige paremini sobivad looduslikud puuoksad ja kaubanduses müügil olevad mineraalainetega varustatud kiviõrred. Suurtele papagoidele sobivaks võrevahe laiuseks on 2-4cm. Hallpapagoidele ja amatsoonidele sobib 2-3cm, aaradele ja suurtele kakaduudele sobib 3-4cm. Väga oluline on siinkohal ka võre enda laius just suurte liikide puhul, sest kui võre on liiga peenike, hammustab lind selle hõlpsalt katki ja võib terava võreotsaga end vigastada. Aarade noka hammustuse jõutugevus on 35 kuni 80kg/cm2 kohta. See on väga tugev nokahammustus, mistõttu selliste lindude pidamiseks peab võre laius olema vähemalt 5mm. Väiksematele liikidele sobib 2-3mm.

Võrede paigutus erinevatel linnupuuridel on väga erinev. Kui teil on eakas papagoi, siis kõige sobivam puur on üleni horisontaalsete võredega. Horisontaalvõrestikul ronimine on vanemas eas linnule mugavam, samuti ka väga noortele lindudele, kes alles harjutavad osavust. Müüdavatel suurtel puuridel on enamasti ees ja taga vertikaalvõrestik ja külgedel horisontaalne võrede paigutus. See lahendus on kõige levinum ja ronides saavad linnu jalad erinevalt koormust, mis on lihaste liikumise seisukohast oluline. Võrestik, mis on ümberringi vertikaalne, peaks sisaldama teatud lühemate vahedega lisaks horisontaalselt ristuvaid võresid. Kui neid ei ole, siis on tegemist ebasobiva puurilahendusega. Spetsialistide seisukohaga nõustudes ei saa puur ja puurisisustus olla liialt mugav, et lind seetõttu õpiks vähem liigutama. Välja arvatud eakad ja erivajadustega linnud, sest nende haigusseisundist tingituna vajavad nad maksimaalseid mugavusi nii liikumisel kui toidu kätte saamisel. Looduses linnud kulutavad suure osa päevast toidu hankimisele, mis hoiab nende keha pidevas liikumises. Liikumine on tervise aluseks. Seega kodustatud tingimustes tuleb pöörata sellele tõsist tähelepanu ning luua tegevust ka väljaspool puuri. Selleks on loodud erinevad ronimispuud ja atraktsioonid.

Reeglina korralik puur võib maksta teise papagoi hinna, kuid selline ost õigustab end igas mõttes ja on kasulik investeering linnu jaoks kogu eluks. Hinna määravad mõõdud ja materjali vastupidav kvaliteet, sellest ei saa üle ega ümber. Kõige kallimad ja vastupidavamad puurid on roostevabast terasest. Järgneval kohal vastupidavuse järgi on pulbervärvitud metallpuurid, mis on suurtest puurilahendustest kõige levinumad. Tehnoloogiliselt pulbervärvitud pind on tugev ning ei roosteta, välja arvatud juhul, kui pind on saanud tugevalt kahjustada ja värv koorub. Seda võib esineda rohkem odavamal toodangul, sest odavas hinnaklassis puuridel kasutatakse vähem kvaliteetseid värve.

Kallihinnalistel pulbervärvitud puuridel on reeglina palju tugevam pind, kvaliteetsem värv ning viimistlus. Lisaks on kvaliteetne puur palju detailsemini konstrueeritud. Kvaliteetsel puuril on puuripind siledama pinnaga, mida on erinevalt tavapuuridest palju lihtsam puhastada. Kvaliteetset puuri tunnete ära sileda pinna tõttu. Siledalt pinnalt tuleb kinni kleepunud mustus palju lihtsamini maha ja koristustegevus on seetõttu vähem aega nõudev.

Odaval toodangul on puuripind suhteliselt kareda pinnaga ja puhastamisel peab seda rohkem küürima, et mustust maha saada. Suure puuri valikul on eeliseks see, et inimene mahub puuri sisse seda seest poolt puhastama. See on oluline eelis, sest sees olles saab mugavalt ligi kõikidele kohtadele, ei pea küürutama ega käega upitama, et raskesti ulatuvatest kohtadest mustust kätte saada. Ühel korralikul puuril on alati suur uks, mis võimaldab mugavalt puuri koristada kui seda seestpoolt sisustada. Suured puurid ei lähe nii kiirelt ümberringi mustaks kui väiksemad puurid ja see reegel peab praktikas paika. Puuri valikul tuleb tähelepanu pöörata selle konstruktsiooni tugevusele.

Odava ja kalli puuri vahe väljendub konstruktsiooni tugevuses ja tavaliselt on odaval toodangul kogu konstruktsioon palju õhem ja nõrgem, mis võib logiseda. Kui puuril on suured mõõdud aga kaal väike, ei saa kindlasti see puur olla tugeva konstruktsiooniga! Tugeva konstruktsiooniga puur kaalub rohkem kui 30kg ja selliseid puure ei saa tellida standartpakina. Selliseid puure tellitakse alusetranspordiga, mille tarne on palju kallim standartpaki veoteenusest. Transpordi hind lisandub puuri hinnale, mis kujundab lõpphinna võrdlemisi kõrgeks. Detailide rohkus on samuti iseloomulik kallihinnaliste puuride puhul ja mida detailsem on konstruktsioon ja erilisem lahendus seda kallimaks võib hind ulatuda. Detailid nagu uste ja luukide metallist lukud on kallihinnalistel puuridel alati roostevabast terasest, sest see metall on linnule kõige ohutum.

Puur on papagoi isiklik territoorium kodustatud tingimustes ja see peab olema võimalikult papagoisõbralik. Puuril on kindel otstarve ja see ei ole kindlasti „vangla“. Sageli kohtame mitte linnuinimestelt väärarusaama, et linnu puuris hoidmine on väär, kuid situatsioonides, kus meid kodus ei ole on puur linnu ohutuse seisukohast vältimatu. Linde ei tohi jätta lahtiselt järelvalveta üksinda koju, sest majapidamises on palju ohte, mis võivad saatuslikuks osutuda. Võimaldades piisavalt lennuruumi ja tegevust väljaspool puuri, ei pea tundma muret selle üle, kui peate tööl olles linnu puuri lukustama. Linnud võtavad oma territooriumi omaks ja pigem tunnevad end turvaliselt ja rahulolevalt kui puhkeaegadel saavad olla ühes kindlas kohas, mis on sisustatud vastavalt linnu vajadustele. Suur puur leevendab muret ja lind ei pea end rõhuvalt tundma kitsaste tingimuste pärast. Suures puuris on piisavalt ruumi riputada tegevuseks närimismaterjali ja mänguasju, mis hajutavad igavust omaniku äraoleku ajal. Valige puuri sisetundega ja püüdke läheneda läbi linnu tunnete, nii oskate parima valikuni jõuda.

Ilma autori loata on artikli kopeerimine ja reprodutseerimine keelatud!

Autor: Jana Oidermaa

Olen mitme erineva liigi papagoipidaja ja väikeettevõtte juht, kelle eesmärkidesse kuulub papagoide õige pidamise kultuuri edendamine Eestis ning kvaliteetsete papagoitoodete müük. Papagoid on minu elu lahutamatu osa väga palju aastaid. Kõik artiklid on kirjapandud sooviga aidata mõista papagoide vajadusi vangistatud tingimustes, et igal linnul, igas kodus oleks võimalikult hea ja tervist toetav keskkond, mis on papagoide pika ea ja heaolu aluseks.

Liitu meie uudiskirjaga

Liitudes uudiskirjaga saate infot meie pakkumistest ja uudistoodetest