Paljud meist, kes on näinud papagoisid loomapoes, televisioonis või sõbra kodus, on mõelnud papagoi soetamisele. Olenevalt sellest, kui tõsiseks selline soov muutub, peab hoolikalt kaaluma papagoi koju võtmise häid ja halbu külgi, enda valmidust sellist kohustust kanda, pereliikmete arvamust ning eelkõige hindama oma võimalusi papagoile head kodu pakkuda. Käesolev artikkel annab ülevaate tähtsamatest faktidest, millega tulevane papagoiomanik linnu pidamisel kindlasti kokku puutub. 

Kõik nimetatud punktid aitavad endas selgusele jõuda, kas ollakse valmis papagoiga oma elu jagama ning annavad ettekujutust eelseisvatest probleemidest. Selles artiklis räägin kõige tähtsamast – mida linnu pidamine tähendab ja mida see endaga kaasa toob.

1. Teil on soov võtta endale koju papagoi. Millest peaks alustama?

Kõige esimeseks ülesandeks soovitaksin eneseharimist papagoide teemal. On palju olukordi, kui papagoi tuuakse koju ja alles siis hakatakse otsima informatsiooni, kuidas temaga toime tulla, kui esimesed probleemid on juba tekkinud. Seejärel selgub tõde, et ei oldud valmis selleks, mida ei osatud oodata ning mille peale ei osatudki tulla. Probleemide ilmnemisel pahatihti lind loovutatakse järgmisele ringile. Et sellist olukorda vältida, tuleks enne otsida nii palju infot, kui võimalik, et veidigi kindlustada end teadmistega papagoide vallas. Alustada tuleks üldise informatsiooni töötlemisega üldiselt papagoidest ja edasi minna soovitud liigi tundma õppimisele. Üldine informatsioon on vajalik ettekujutuse saamiseks ja tähtsamate papagoi vajadustega tutvumiseks. Liigipõhine informatsioon aitab paremini mõista huvipakkuvat liiki, nende iseärasusi, toitumisvajadusi, iseloomu, käitumist, kehakeelt ning annab ülevaate enimesinevatest tüüphaigustest. Samuti on väga oluline eelinfo töötlemine selleks, et mõista, millised on papagoide suurimad ohud majapidamises.

2. Millega tuleks kohe alguses arvestada?

Tuleks endas selgusele jõuda, kas papagoi võetakse koju ilustama elutuba või tõesti soovitakse lojaalset kodulindu, kes oleks sama truu nagu lemmikloom. Siinkohal ei tohiks unustada, et papagoi ei ole lemmikloom vaid alles hiljuti kestnud kodustamise protsesside tulemusel kujunenud üheks lemmkloomana peetavaks kodulemmikuks. See on teoreetiline väide mitte praktiline tõekspidamine. Tegelikkuses on aga papagoid metsikud elusolendid. Kodustamise protsessid ei ole kaotanud papagoidel loodusest tulenevaid instinkte ning silmitsi tuleb seista looduse poolt paika pandud käitumismustri ja iseloomujoontega, mis sugugi ei samastu lemmiklooma mõistega. Meeles tuleb pidada, et papagoi ei talu üksindust vaid vajab palju tähelepanu ja igapäevaselt aktiivset tegelemist temaga. Järelikult teil peab olema palju aega linnu jaoks, kui te soovite võtta omale papagoi. Kiire eluviisiga inimesed peaksid hoolikalt kaaluma oma võimalusi aja leidmisel papagoiga tegelemiseks. Vastasel juhul linnul vallandub stress ning võib tekkida mimeid tervise- kui ka käitumismuresid.

3. Kui suurte kulutustega peaks arvestama?

Olenevalt papagoi suurusest ja liigist on hinnad väga erinevad. Väiksemad liigid on tavaliselt odavamas hinnaklassis ning mida haruldasem ja suurem lind, seda kallimaks hind ulatub. Lisaks linnu ostmisele tuleb muretseda puur, kus lind püsivalt elama hakkab. Puur peab olema linnu suurusele sobiv ning materjali poolest ohutu. Lisaks läheb vaja erinevaid tarvikuid ja mänguasju, kvaliteetset toitu ning toidulisandeid. Samuti võib ette tulla vajadus külastada veterinaararsti linnu terviseseisundi kontrollimiseks ja ravimiseks, millest võivad kujuneda ootamatud kulutused. Kokkuvõtvalt öeldes peab arvestama keskmises mõistes üpris suurte kulutustega. Praktikas puutun tihti kokku tõsiasjaga, et inimesed käivad välja küll suure summa suurpapagoi ostu eest, kuid edasine hooldus ja papagoi pidamine kannab nime „odava hinna poliitika“. Odav ei tähenda mitte kunagi kvaliteeti! Seega, kui püsivad kulutused ei ole mõeldavad teile, siis papagoid ei tasuks võtta väga lihtsal põhjusel, sest papagoi loomulikke vajadusi arvestades odavalt läbi saamine tähendaks kokkuhoidu linnu heaolu ja tervise arvelt. Vangistatud tingimustes on väga raske luua linnule sobivad tingimused ning veel vähem on see võimalik odavusele tuginedes. Linnud vajavad väga mitmekesist toitu, jalasuurusele sobivaid õrsi, palju närimismaterjali, mõttetöö stimuleerimiseks mänguasju ja atraktsioone ning palju muud vajalikku. Kõik eelpool nimetatu nõuab püsivaid kulutusi.

4. Kas olete valmis lõputuks prahi ja tolmu koristamiseks?

Papagoide üks negatiivsemaid eripärasid on see, et nad eritavad palju tolmu ja puuripraht kipub alatasa puurist üha kaugemale erinevatesse toa nurkadesse lendama. Et aga kodu ja puur puhtana hoida, tuleks väga palju koristada. Ruumis, kus lind elab peaks tolmuimeja igapäevaselt käepärast olema. Papagoid ei oska korda hoida – seal, kus ta sööb, pudistab ta enda alla ja igale poole toidupuru ja puuviljatükke. Ka seintele kleepuvad puuviljatükid, mida on tülikas ja raske puhastada. Lisaks on neil kiire ainevahetus, mis tingib tiheda roojamise. Tualetis käimiseks ei vali lind kindlat kohta, vaid teeb oma häda igale poole vastavalt sellele, kuidas vajadus tekib. Järelikult peate arvestama väga tiheda koristamisega papagoi järel. Koristustööd papagoide pidamisel on kahjuks lõputud. Väga positiivne külg papagoide juures on aga see, et nad ei haise. Neilt eritub vaid tolmu- ja seemnelõhna meenutav lõhn. Kui papagoi mingil põhjusel hakkab haisema, siis on ilmselgelt tegemist haigusjuhtumiga ning tuleb koheselt pöörduda loomaarsti juurde.

5. Kas olete valmis taluma papagoi valju kisa?

Olenevalt papagoi liigist on nende hääletugevus erinev. Mõned liigid kommunikeeruvad karjudes ja nende kisa on lausa kõrvulukustav. Mõned liigid häälitsevad palju vaiksemal viisil. Hääletugevus oleneb liigist ja häälitsemise sagedus nii liigist kui väljakujunenud päevarütmist. Üldjuhul tuleb ette, et papagoi karjub, vilistab ja parodeerib helisid väga tugeva häälega. Seda teevad linnud eelkõige tähelepanu püüdmiseks, ohu tunnetusest, emotsioonidest või selge signaalina sellest, kui neile midagi konkreetset ei meeldi. Papagoid ei tee lärmi vahetpidamata. Öösiti ja hämaras üldjuhul papagoid puhkavad ja ei häälitse, kuid suure osa päevast nad eelistavad valjuhäälselt kommunikeeruda. See on nende loomulik eripära kommunikeerumiseks ümbritsevaga, mida ei ole võimalik ümber õpetada ja poleks linnu seisukohast ka õiglane seda soovida. Äkitselt püsivalt vaikseks muutunud lind võib viidata haigestumisele ja on kindlaks ohumärgiks tervise halvenemisest.

6. Kõik papagoid hammustavad!

Ka kõige sõbralikumad linnud võivad vahest hammustada. See on samuti üks loomulik omadus papagoide puhul. Lastega pered peavad väga tõsiselt suhtuma sellesse. Nokk on lindudel käte eest ja nokaga nad katsuvad ning tutvuvad kõigega, mis ümberringi katsumiseks saadaval on. Nokk on ka väljendusvahendiks, millega hammustades antakse teada oma emotsioonidest. Seega, kui lind on endast väljas, kardab või mingi olukord ei sümpatiseeri võib ka käelind hammustada oma omanikku, andes seeläbi märku sellest, et midagi on tema jaoks valesti. Hammustus võib tulla väga ootamatult ja võib tekkida tunne, et linnu käitumises on tekkinud probleem, kuid tegelikult asja probleemi tuum võib seisnada hoopiski muus. Põhjuseid võib olla mitmeid, kasvõi ootamatud muutused perekonnas, mis on mõjutanud linnu tavapäraseid rutiintegevusi. Mitte kunagi ei tohi lindu karistada selle eest, kui ta hammustab! Hammustamine on loomulik instinkt ja lind ei hammusta mitte kunagi põhjuseta! Hammustamise põhjustest aru saamine nõuab aga teatud kogemust ning oma linnu head tundmist. Selleks ongi kasulik eelnevalt tutvuda võimalikult palju erineva kirjandusega papagoide vallas, mis avardab silmaringi lindude käitumis- ja mõttemaailmast.

7. Kõik papagoid närivad!

Ei ole olemas ühtegi papagoid, kes ei tahaks närida. Papagoide üks loomulik instinkt on närimine. Nad närivad kõike, mis neile ette antakse ja võivad närima asuda ükskõik millist sisustuselemendi osa koduinterjöörist. Seina- ja põrandaliistud ning mööbli nurkade ümaraks närimine pole mingi küsimus. Eelkõige seda tehakse ajaviiteks ja loomulikust iseloomuomadusest närida, sest papagoide nokk ongi loodud närimiseks. Närimise vastu ei aita mitte midagi ja polegi mõtet seda vajadust ignoreerida. Närimine kuulub papagoide loomulike vajaduste hulka. Kodusisustust saab mõnevõrra säästa, kui varustada papagoi elukeskkond närimismaterjali, ronimispuude ning rohkete mänguasjade olemasoluga, kuid vaatamata kavalatele pingutustele võib lind ikkagi huvi tunda mõne hinnalise mööblieseme kahjustamise vastu kui teda järelvalveta jätta. Papagoide puhul ei saa pahaks panna, kui ühtäkki näritakse tapeeti või tehakse seina üks väike auk :) See on loomulik ja auke tehakse võimalusel juurdegi. Järelvalveta ei tasu aga lindu jätta, sest majapidamises on palju ohte, mis võivad linnule saatuslikuks saada. Lahenduseks ei ole linnu lukustamine puuri sellepärast, et ta närib. Siinkohal jõuame tagasi artikli 2. punktis mainitu juurde, et teil peab olema aega linnuga tegelemiseks ja enda juuresviibimisel teda puurist välja laskmiseks.

Artikli kokkuvõtteks tahan öelda, et papagoi pidamine on üks raske ülesanne ning see ei ole kõigile jõukohane. Kõige raskem osa on sellest aja varumine ja koristamine. Eriti raske on see siis, kui linde on mitu. Arvestades linnu iseloomuomadusi, ei ole suurele enamusele meeltmööda papagoide valju kisa ja närimine. Oluline on papagoi koju võtmise juures kõigi pereliikmete ühine soov ja heakskiit. Kõige tähtsam on ühine ja läbimõeldud otsus! Ootused papagoi suhtes ning tegelik reaalsus peavad olema tasakaalus, et ei tekiks pettumust linnu suhtes, mis tingiks linnu teisele ringile loovutamise vajadust. Elus paraku teevad valikuid vaid inimesed. Tagajärjed avalduvad aga lemmikloomadele.

 

Ilma autori loata on artikli kopeerimine ja reprodutseerimine keelatud!

Autor: Jana Oidermaa

Olen mitme erineva liigi papagoipidaja ja väikeettevõtte juht, kelle eesmärkidesse kuulub papagoide õige pidamise kultuuri edendamine Eestis ning kvaliteetsete papagoitoodete müük. Papagoid on minu elu lahutamatu osa väga palju aastaid. Kõik artiklid on kirjapandud sooviga aidata mõista papagoide vajadusi vangistatud tingimustes, et igal linnul, igas kodus oleks võimalikult hea ja tervist toetav keskkond, mis on papagoide pika ea ja heaolu aluseks.

Liitu meie uudiskirjaga

Liitudes uudiskirjaga saate infot meie pakkumistest ja uudistoodetest